Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

sobota, 18 sierpnia 2018

Różowe groszki     Groszek bulwiasty i leśny podobne mają kwiaty, jednak już liście zupełnie inne. Rosną też w różnych biotopach. Groszek leśny w lasach , zaroślach i przydrożach. Groszek bulwiasty na glebach gliniastych w pobliżu pól uprawnych i wzdłuż rowów z wodą.
                                                                              Groszek bulwiasty (Lathyrus tuberosus) 


                                                 Groszek leśny (Lathyrus sylvestris)

piątek, 17 sierpnia 2018

Jastrzębiec pomarańczowy (Hieracium aurantiacum)
     Jastrzębiec pomarańczowy bardzo rzadko spotykany jest poza jego obszarem występowania jakim są Karpaty i Sudety. Na Wysoczyźnie Elbląskiej na rozproszonych stanowiskach po kilka osobników.
                                                               Wysoczyzna Elbląska. Bażantarnia

czwartek, 16 sierpnia 2018

Karłątek kniejnik (Ochlodes sylvanus)
     Motyl dzienny z rodziny  Powszelatkowatych (Hesperiidae)                                                                Kretowiny

Stulisz lekarski (Sisymbrium officinale)
    Roślina należąca do rodziny kapustowatych (Brassicaceae).  Posiada charakterystyczne rozgałęzione poziomo , sztywne łodygi. Roślina ruderalna .
 

                                                                                             Elbląg


środa, 15 sierpnia 2018

Stulisz Loesela (Sisymbrium loeselii)
    Roślina z rodziny kapustowatych (Brassicaceae). Spotykana na stanowiskach ruderalnych. W Polskiej florze ma status kenofitu.


                                                                                      Kadyny

wtorek, 14 sierpnia 2018

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

Rozchodnik sześciorzędowy (Sedum sexangulare)     Rozchodnik sześciorzędowy podobny do rozchodnika ostrego (Sedum acre) , jednak znacznie od niego rzadszy, najrzadszy w północno- wschodniej części kraju. W Żabim Rogu rósł na terenie byłej piaskowni, powoli zarastaną turzycami i rokitnikiem.


                                                                                                     Żabi Róg

niedziela, 12 sierpnia 2018

Rozchodnik siny (Sedum hispanicum)     Rozchodnik siny jest w Polsce rośliną dziczejącą . Na dwóch znanych mi stanowiskach rośnie na cienkiej warstwie piasku pokrywającego stare , nieuczęszczane i zarastające drogi z płyt betonowych.


                                                           Żuławy. Otulina jeziora Druzno

sobota, 11 sierpnia 2018

Rozchodnik biały (Sedum album)    Roślina z rodziny gruboszowatych . W Polsce ma status zadomowionego kenofitu. Lubi miejsca nasłonecznione o podłożu wapiennym. Tu rosła na zarastającej rokitnikiem i piaskowymi turzycami wydmie śródlądowej na starej piaskowni.                                                                      Żabi Róg

piątek, 10 sierpnia 2018

Przestrojnik trawnik (Aphantopus hyperantus)


 
 
    Motyl dzienny z rodziny Rusałkowatych (Nymphalidae ). Gąsienice żerują na źdźbłach traw.                                                             Kretowiny


czwartek, 9 sierpnia 2018

Łączeń baldaszkowy (Butomus umbellatus )    Roślina dorastająca do 150 cm wysokości. Rośnie w przybrzeżnym szuwarze , zakorzeniona w dnie zbiornika wodnego, zarówno wód płynących jak i stojących.
                                                                                                   Wysoczyzna Elbląska

środa, 8 sierpnia 2018

Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata)    Roślina rzadka. Stwierdzona na niespełna 30 stanowiskach w Polsce. W miejscach gdzie występuje, tworzy duże zbiorowiska. Płytkie stawy hodowlane okazały się odpowiednim środowiskiem aby zdominować cała roślinność na zbiorniku.                                                                             Wysoczyzna Elblaska. Kadyny
Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową i ujęty na czerwonej liście roślin zagrożonych wyginięciem z kategorią V- zagrożony

wtorek, 7 sierpnia 2018

Płatkówka śliwkóweczka (Hedya pruniana )
    Motyl z rodziny zwójkowatych (Tortricidae). Gąsienice żerują na śliwach , czereśniach , tarninach, leszczynach ...

                                                                   Boguchwały

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia)      Najwidoczniej pozycja tego gatunku w kraju jest dość stabilna , lub nawet uległa poprawie. W najnowszym wydaniu czerwonej listy z 2016 roku spadła kategoria zagrożenia z V na NT, natomiast od 2014 roku jest tylko objęty ochroną częściową a nie jak wcześniej ścisłą. 
     Gatunek spotykany w żyznych grądach i lasach lipowo klonowych.                                                             Jaromierz k. Kwidzyna

niedziela, 5 sierpnia 2018

Rukwiel nadmorska (Cakile maritima)


     Roślina z rodziny kapustowatych, w Polsce spotykana jedynie na północy, wzdłuż całego wybrzeża morskiego. Rośnie na wydmach i plażach.

                                                                                                                                                Mierzeja Wiślana. Mikoszewo

Nimfa grzybienianka (Elophila nymphaeata)    Gatunek motyla z rodziny Wachlarzykowatych (Ripiphoridae) . Spotykany w środowiskach wodnych , brzegach zbiorników i na mokrych łąkach. Gąsienice rozwijają się na roślinach wodnych.
                                                                            Wysoczyzna Elblaska

piątek, 3 sierpnia 2018

Osoka aloesowata (Stratiotes aloides)      Roślina wodna, rozdzielnopłciowa . Kwiaty niewielkie i niepozorne w stosunku do wielkości rośliny. Rośnie przeważnie w wodach stojącach , mocno zarośniętych.                                                                          Wysoczyzna Elbląska. Dąbrowa

czwartek, 2 sierpnia 2018

Rączyk leszczyniak (Angerona prunaria)
    To samiec motyla z rodziny miernikowcowatych (Geometridae) podrodziny (Ennominae). Samica tego motyla ma skrzydła w żółtym kolorze. To typowa dla tego motyla pozycja - odpoczynek na spodniej stronie liści drzew . Gąsienice żerują na wielu gatunkach krzewów i drzew.                                                                                                      Mikoszewo. 

środa, 1 sierpnia 2018

Kozibród wielki (Tragopogon dubius)
    Kozibród wielki jest rośliną spotykaną na stanowiskach ruderalnych i przydrożach, rzadziej na łąkach gdzie częściej można spotkać kozibroda łąkowego (Tragopogon pratensis).  Kozibród wielki jest rzadziej spotykany. Odróżnia go od tego drugiego nieco mocniejszy wizualnie pokrój, zgrubiała łodyga pod koszyczkiem i dłuższe od kwiatów działki kielicha.                                                      Kozibród wielki (Tragopogon dubius)
                                                                Kozibród łąkowy (Tragopogon pratensis)
                                                                                                                                                    Wilnowo

wtorek, 31 lipca 2018

Koniczyna żółtobiała (Trifolium ochroleucon)
    Koniczyna żółtobiała to bylina o wysokości do 50 cm, o łodydze pokładajacej się lub wznoszącej.  Spotkana na obrzeżach suchej łąki i lasu. Liście są trójlistkowe i podłużnie lancetowate. Przylistki owłosione, kwiaty biało żółte do żółtych.


                                                                   Koniczyna żółtobiała (Trifolium ochroleucon) . Kretowiny

                                                                     Koniczyna żółtobiała (Trifolium ochroleucon) . Kretowiny

    Nieco podobna koniczyna pagórkowa (Trifolium montanum), również wysoka jednak łodyga sztywna. Przylistki bez owłosienia, kwiaty białe.


                                                                                             Koniczyna pagórkowa (Trifolium montanum). Kozia Góra

poniedziałek, 30 lipca 2018

Nakreślik dębowiec (Plagodis dolabraria)
     Gatunek motyla z rodziny miernikowcowatych(Geometridae), podrodziny (Ennominae). Roślinami żywicielskimi są drzewa liściaste. Najczęściej żeruje na liściach dębu.                                                                      Kretowiny

niedziela, 29 lipca 2018

Wiązówka błotna (Filipendula ulmaria)

       Roślinę tą można spotkać w rowach, nad brzegami zbiorników i na wilgotnych łąkach w pobliżu szuwar.
   Wysoczyzna Elbląska
W tych samych zbiorowiskach rośnie również Wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum)

                                                      Wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum) 

sobota, 28 lipca 2018

Rdest ptasi (Polygonum aviculare)       Pospolity i bardzo zmienny gatunek obfitujący w wiele form.
                                                                              Wysoczyzna Elbląska

piątek, 27 lipca 2018

Krocznik połowiczak (Idaea dimidiata)
    Motyl z rodziny miernikowcowatych (Geometridae)  podrodziny (Sterrhinae). Gąsienice żerują na roślinach z rodzaju dziurawiec.


   

                                                                    Kretowiny

Włosienicznik krążkolistny (Ranunculus circinatus)
     Włosienicznik krążkolistny rośnie głównie w wodach stojcych. Jego nitkowate, promieniście rozłożone odcinki liści, przybierają kształt krążka, stąd nazwa gatunkowa. W jeziorze Narie to jedyny  występujący jaskier wodny .                                                                          Jezioro Narie

czwartek, 26 lipca 2018

Rdest ziemnowodny (Persicaria amphibia)
     Rdest ziemnowodny wstępuje w formie rosnącej poza zbiornikami wodnymi(głównie w szuwarach) oraz formie wodnej, zakorzenionej od 0,5 m do 3 m głębokości w zbiornikach różnych typów, najczęściej stojących . Gatunek charakterystyczny dla zbiorowisk Polygonetum natantis. 


                                                                      Jezioro Narie

środa, 25 lipca 2018

Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus)
    Rdestnica przeszyta to roślina z rodziny rdestnicowatych . Rośnie zakorzeniona na głębokości od 0,5 m do 1,5 m, przeważnie w wodach stojących, rzadziej wolno płynących. Jest dobrym natleniaczem wody. Zaokrąglone liście obejmują łodygę.                                         Jezioro Narie

wtorek, 24 lipca 2018

Rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens)
   Podwodna bylina, korzeniąca się w podłożu, na głębokości do 4 metrów.  W Polsce występuje na niżu , w starorzeczach i jeziorach. Jest wskaźnikiem czystych jezior , w których roślina ta czyści wodę i ją natlenia.


                                                            Jezioro Narie 

poniedziałek, 23 lipca 2018

Eulia ministrana    Motyl z rodziny Zwójkowatych (Tortricidae). Roślinami żywicielskimi są różne drzewa jak np. olcha, brzoza, jesion, śliwa. 
                                                                                   Kretowiny maj 2018

Janowiec barwierski (Genista tinctoria)
      Ta światłolubna krzewinka w okolicach Żabiego Rogu rośnie na piaszczystych murawach i skraju piaszczystej dąbrowy. Najokazalej jednak prezentuje się na murawach gdzie króluje ponad innymi niskimi bogato kwitnącymi roślinami.                                                                            Żabi Róg