Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Storczyca kulista (Traunsteinera globosa )   Storczyca kulista w Tatrach występuje po piętro kosodrzewiny, najczęściej na słonecznych łąkach, które podczas mojego wypady były deszczowe i bardzo mokre co nie zachęcało do eksploracji. Jedną  roślinę znalazłem przy ścieżce na polanie Olczyskiej.

   

Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową
                                  Tatrzański park narodowy

Storczyk męski nakrapiany (Orchis mascula ssp. signifera)
     Storczyk męski nakrapiany, który występuje głównie na południu , w odróżnieniu od formy typowej tego gatunku w Tatrach rośnie też na otwartych łąkach a nawet ciepłych naskalnych murawach o charakterze kserotermicznym , choć tu kwitnie bardzo krótko.


Tatrzański Park Narodowy

niedziela, 25 czerwca 2017

Kwitnące inaczej
       W Tatrach Listera jajowata i gnieźnik leśny rośnie pospolicie, choć pojedynczo. Listera spotykana jest głownie w półcieniu , na obrzeżu lasu i w zaroślach . Rzadziej w pełnym lesie obok gnieźnika  , który tam rośnie w lasach mieszanych.


Gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)


Listera jajowata (Listera ovata )

Listera jajowata (Listera ovata )

                              Tatrzański park narodowy

Gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea)      Storczyk ten rośnie na górskich łąkach jak tez  nawapiennych murawach. Spotkać go można do wysokości 1700 mnpm.
Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową

                                   Tatrzański park narodowy

sobota, 24 czerwca 2017

żłobik koralowy (Corallorhiza trifida)      Żłobik koralowy to niska i niepozorna roślina z rodziny storczykowatych. W tatrach spotkałem ją w lesie Doliny strążyckiej i przy Wielkim kopieńcu.
    Na pomorzu mozna ja spotkać w trójmiejskim parku krajobrazowym.
Gatunek objęty ścisła ochrona gatunkową i zamieszczony na czerwonej liście gatunków zagrożonych w grupie roślin narażonych na wyginięcie "VU"
                                                                                         Tatrzański Park Narodowy

Kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii)    Kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii) to gatunek storczyka związany z półcienistymi lasami lub obrzeżami lasów przy łąkach. Bezpośrednio na otwartych łąkach raczej nie jest spotykany. Ta roślina rosła wzdłuż potoku płynącego przez las.


Gatunek objęty ścisła ochroną gatunkową i umieszczony na czerwonej liście roślin  zagrożonych  w grupie gatunków narażonych na wyginięcie "VU"
                                                                         Tatrzański Park Narodowy 

piątek, 23 czerwca 2017

Kukułka plamista ( Dactylorhiza maculata)
       Kukułka plamista lubi gleby bogate w wapń , ale spotykane jest i na torfowiskach. Tą spotkałem w zadrzewieniu na Nosalu .
   
Kukułka plamista ( Dactylorhiza maculata)

Kukułka plamista ( Dactylorhiza maculata)
Na łąkach kwitły jeszcze kukułki szerokolistne
kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)

                         Tatrzański park narodowy

Ozorka zielona (Dactylorhiza viridis)
       Storczyk ten spotykany jest głównie w górach. Tam rośnie na łąkach i  zaroślach . Ja spotykałem go bardzo często na szlakach wzdłuż drogi od piętra reglowego w lasach i na łąkach , jak też w piętrze  kosodrzewiny przy skałach.


Gatunek objęty ścisła ochrona gatunkową i zamieszczony na czerwonej liście gatunków zagrożonych  w grupie roślin narażonych na wyginięcie "VU"
                                                                                  Tatrzański Park Narodowy


środa, 21 czerwca 2017

Dwulistnik muszy (Ophrys insectifera)      Tego storczyka szukałem już dwa lata temu w Pieninach i w Tatrach w zeszłym roku. Tym razem za cel poszukiwania tej rośliny wybrałem bardzo ładną i bogatą florystycznie górę reglowa Nosal. Znalazłem jedną kwitnącą roślinę o wysokości około 15 cm. Zapewne jest ich tam więcej ale naskalna murawa jest zbyt mocno pochylona przez co niebezpieczna do eksploracji .  Historie o spadających z urwiska poszukiwaczach- botanikach , działa na wyobraźnię.

Roślina objęta ścisłą ochrona gatunkową i ujęta na czerwonej liście gatunków zagrożonych z kategorią "VU"- narażony na wyginięcie
                                                                                                                                         Tatrzański Park Narodowy. Nosal


wtorek, 20 czerwca 2017

Kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata)      Kukułka krwista w odróżnieniu od innych kukułek rosnących na niżu w zagłębieniach łąk , najczęściej spotykana jest na mokrych, podtorfionych łąkach . Najczęściej są to eutroficzne łąki ostrożeniowe Cirsietum rivularis i łąki wilgotne Calthion palustris z ostrożniem błotnym .


kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata)


ostrożeń błotny (cirsium palustre)

ostrożeń błotny (cirsium palustre)

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Zmrocznik przytuliak (Hyles gallii)
      To rzadko spotykany motyl z rodziny zawisakowatych  (Sphingidae). Spotkać go można na śródleśnych , nasłonecznionych łąkach. Rozpiętość skrzydeł tego ciężkiego motyla to 70 mm.


Żabi Róg

Wyka
     Na piaszczystych łąkach , a głównie nasypach przydrożnych dominuje teraz kolor fioletowy. To kwitnie wyka ptasia.

Wyka ptasia (Vicia cracca )                                                   Wyka ptasia (Vicia cracca )Po kwiatach na wyce drobnokwiatowej już prawie nie ma śladu, ale nawet jak kwitła, to kwiaty były niemal nie zauważalne.
Wyka drobnokwiatowa (Vicia hirsuta)


niedziela, 18 czerwca 2017

Mak wątpliwy (Papaver dubium)     Roślina ruderalna. Jest nieco większy od maku polnego, ma większe kwiaty o bledszych płatkach.  Jak inne maki , rośnie na glebach piaszczystych. Ta rosła na poboczy leśnej drogi.


                                                                                      Kretowiny

Siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre)       Gdzie wilgotno i choć trochę gleby torfowej , można wypatrzyć tą roślinę. Najczęściej rośnie na torfowiskach przejściowych i niskich.

                      Żabi Róg. Torfowisko przejściowe

sobota, 17 czerwca 2017

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)

     Z torfowiska przejściowego na pływających poduchach torfowca. W porównaniu z dotychczas spotykanymi rosiczkami z innych stanowisk , te były naprawdę duże , bo miały około 15 cm. Dotychczas spotykane miały zaledwie 2- 3 centymetrowe liście.  Rosiczki najefektowniej wyglądają w porannym świetle.


Żabi Róg

Łoczyga pospolita (Lapsana communis)      Roślina spotykana najczęściej przy leśnych drogach. Ale można spotkać w różnych innych zbiorowiskach leśnych. Jest pospolita , choć może być mylona z innymi podobnymi roślinami , jak jastrzębiec, pępawa, sałatnik


wtorek, 13 czerwca 2017

Bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris)


 
    Gatunek charakterystyczny dla torfowisk przejściowych. Rosła na pływających torfowych poduchach w miejscu mocno nasłonecznionym na torfowisku przejściowym.Gatunek objęty ochroną ścisłą i umieszczony na czerwonej liście roślin z kategorią "VU- narażony na wyginięcie
                            Żabi Róg

Piestrzyca zwyczajna (Helvella acetabulum)    Rośnie wiosną w lasach mieszanych na glebach wapiennych.  Średnica około 5 cm

Wysoczyzna Elbląska. Las Bażantarnia

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Rzepicha ziemnowodna (Rorippa amphibia)    Gatunek charakterystyczny dla szuwarów trzcinowych. Rośnie na brzegach wód stojących jak też bezpośrednio w wodzie. Posiada bardzo zmienne liście od silnie porozcinanych na dole łodygi do całobrzegich na szczycie łodygi.


Wysoczyzna Elbląska. Piastowo

Jastrun właściwy (Leucanthemum vulgare)
     Gatunek charakterystyczny dla żyznych łąk świeżych. Spotkać można go między innymi na obrzeżach lasów i suchych łąkach.


                                                                                Kretowiny

niedziela, 11 czerwca 2017

sobota, 10 czerwca 2017

Wyka brudnożółta (Vicia grandiflora)    To rzadko spotykana wyka o dużych kwiatach. Spotkać ją można na stonowiskach ruderalnych i przydrożach.


Murawy koło Pasłęka

Bodziszek drobny (Geranium pusillum )        Tego bodziszka o niepozornych , małych kwiatach można spotkać na stanowiskach ruderalnych, suchych polach i przydrożach.Wysoczyzna Elbląska

piątek, 9 czerwca 2017

Wyka leśna (Vicia sylvatica )
    Roślina spotykana w buczynach, na glebach żyznych, oraz na śródleśnych łąkach.  Kwitnie od wiosny do jesieni

Kretowiny

Wyka kosmata (Vicia villosa)
    Roślina spotykana na polach łąkach i w zbiorowiskach ruderalnych.  Roślina w całości owłosiona. Najbardziej przed kwitnieniem.                                                                                    Kretowiny

czwartek, 8 czerwca 2017

Niestrzęp głogowiec (Aporia crataegi)    Piaszczyste, ciepłe łąki to miejsce gdzie najczęściej można go spotkać

                                                   Murawy koło Pasłeka

Łanocha pobrzęcz (Oxythyrea funesta)
    Chrząszcz z rodziny żukowatych (Scarabaeidae). Spotkać je można na słonecznych łąkach żerujących na miododajnych kwiatach takich jak np. ostrożnie .                                                                             Kretowiny

środa, 7 czerwca 2017

Wiązówka bulwkowa (Filipendula vulgaris)
     Gatunek charakterystyczny dla muraw kserotermicznych .  Roślina o ciemnozielonych pierzastych liściach. Pąki kwiatowe zaczerwienione. Dorasta do 70 cm.

Murawy koło Pasłęka. Obszar natura 2000