Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

piątek, 30 marca 2012

Się zażabiło    Ropuchy szare kwikają pośród liści, żaby trawne przemierzają leśne ścieżki, a bajorka wypełnione już niebieskimi samcami żab moczarowych. To płazy inaugurują zwierzęce gody...


żaba trawna

Ropucha szara

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz