Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

sobota, 8 marca 2014

Ciągły napływ czajek
    Podczas półgodzinnej obserwacji na jeziorze Drużno przeleciało kilkadziesiąt stad , po kilkadziesiąt sztuk w stadzie. Wysoko lecąc z nad pól, kiedy znalazły się nad lustrem wody, nagle zniżały lot , niemal do lustra. Kiedy przeleciały jezioro, z powrotem podnosiły znacznie lot. Tak zachowywało się każde przelatujące  stado.
 


Gęsi też dużo i wszystkie bardzo wysoko. Jedna gęgawa odłączyła się od stada i dołączyła się do pary pływających łabędzi. Siadła przy nich na chwilę i odleciała w kierunku "klucza" od którego się odłączyła.
Rezerwat Jezioro Drużno


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz