Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

wtorek, 20 maja 2014

Modrzewnica zwyczajna


  Zimozielona roślina wrzosowata o kwiatach podobnych do borówki brusznicy z tego samego środowiska,  jednak długie skórzaste liście modrzewnicy odróżniają je od siebie. Poza tym brusznica jeszcze nie kwitnie.

Modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia)
                           Torfowisko wysokie.                  Okolice miejscowosci Piłąg k. Morąga
Od 2014 gatunek objęty ochroną częściową


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz