Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

poniedziałek, 7 grudnia 2015

Odnożyca kępkowa (Ramalina fastigiata)
    Na wiekowych topolach , obok odnożycy mączystej i opylonej , kilka kępek odnożycy kępkowej.


Gatunek objęty ścisła ochroną gatunkową i ujęty na czerwonej liście gatunków zagrożonych ze statusem "E"- wymierający
                     Wysoczyzna elbląska . Pagórki

1 komentarz: