Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

piątek, 22 kwietnia 2016

Naparstniczka stożkowata (Verpa conica)
     To najliczniej występujący gatunek z rodziny smardzowatych występujący na Wysoczyźnie Elbląskiej. Występuje w gęstych zaroślach tarninowo-głogowych.


Gatunek objęty ochroną częściową i zamieszczony na czerwonej liście grzybów z kategorią zagrożenia "R" -rzadki.
                                                                                                                               Wysoczyzna Elbląska. Las Bażantarnia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz