Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

wtorek, 16 maja 2017

Oskrobek (Cionus thapsus )
     Najprawdopodobniej to ten gatunek po przeprowadzonej dokładnej analizie szczegółów w budowie, ponieważ jest kilka ryjkowcowatych z rodziny Cionus, które są łudząco do siebie podobne. Na dodatek wszystkie te podobne, żerują jak ten którego spotkałem, na dziewannach.


Żabi Róg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz