Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

wtorek, 9 maja 2017

Skalnica ziarenkowata (Saxifraga granulata)
     Kilka roślin rosło bezpośrednio na nasłonecznionym południowym stoku murawy, ale największe skupisko roślin znajdowało się u podstawy murawy , w starorzeczu, na nieco wilgotniejszym i żyźniejszym podłożu. To gatunek charakterystyczny dla łąk świeżych i żyznych.

Murawy koło Pasłęka. Natura 2000

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz