Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

wtorek, 20 czerwca 2017

Kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata)      Kukułka krwista w odróżnieniu od innych kukułek rosnących na niżu w zagłębieniach łąk , najczęściej spotykana jest na mokrych, podtorfionych łąkach . Najczęściej są to eutroficzne łąki ostrożeniowe Cirsietum rivularis i łąki wilgotne Calthion palustris z ostrożniem błotnym .


kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata)


ostrożeń błotny (cirsium palustre)

ostrożeń błotny (cirsium palustre)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz