Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

środa, 8 sierpnia 2018

Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata)    Roślina rzadka. Stwierdzona na niespełna 30 stanowiskach w Polsce. W miejscach gdzie występuje, tworzy duże zbiorowiska. Płytkie stawy hodowlane okazały się odpowiednim środowiskiem aby zdominować cała roślinność na zbiorniku.                                                                             Wysoczyzna Elblaska. Kadyny
Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową i ujęty na czerwonej liście roślin zagrożonych wyginięciem z kategorią V- zagrożony

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz