Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

wtorek, 21 sierpnia 2018

Kruszczyk (Epipactis spp.)      Kruszczyk siny (Epipactis purpurata) to gatunek typowo leśny. Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) to gatunek leśny i okrajnikowy ,preferujący stanowiska półcieniste do cienistych, choć czasem spotykany na terenach otwartych jak np. wydmy Zalewu Wiślanego.
                                                             Kruszczyk siny (Epipactis purpurata)
Roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Umieszczona na Czerwonej liście roślin w wydaniu z 2016 roku otrzymała kategorię VU - narażony na wyginięcie


                                                      Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz