Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

poniedziałek, 21 stycznia 2019

Odnożyca kępkowa (Ramalina fastigiata)     Odnożyca kępkowa to rzadki gatunek w skali kraju , choć na Warmii i Mazurach można spotkać go znacznie częściej. Pień tego jesionu obrastały głównie  mąkle tarniowe (Evernia prunastri) oraz liczne i zabielające pień otwornice gorzkie (Pertusaria amara).

Odnożyca kępkowa (Ramalina fastigiata)
Gatunek ściśle chroniony i umieszczony na czerwonej liście gatunków zagrożonych dając mu kategorię EN- krytycznie zagrożony

Otwornica gorzka (Pertusaria amara)

                                                                 Żabi Róg

1 komentarz: