Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

czwartek, 31 grudnia 2015

Czarka     Ostatni grzyb tego roku , a jednocześnie pierwsza czarka nowego roku, bo ta z powodzeniem przetrwa zimę żeby dojrzewać na przedwiośniu i zdobić swoim kolorem bury w kolorach las.
    Spotkałem ja wczoraj na mchu pod świerkami.


Sarcoscypha sp.
                                                                                                                                                      Wysoczyzna elbląska
wtorek, 29 grudnia 2015

Krótki żywot lodowej waty       Lodowa wata powstaje w wyniku witryfikacji cieczy,w  mocno zawilgoconych kawałkach drewna .Podczas gwałtownych spadków temperatury z pęknięć wydobywają się szkliste twory , które znikają już w pierwszych, porannych promieniach słońca.

Brodaczka kępkowa (Usnea hirta)    Plecha brodaczki kępkowej pokrojem przypomina brodaczkę kędzierzawą, choć może wyglądać na bardziej rozpierzchłą czego zasługą są liczne krótkie gałązki wyrastające na gałązkach głównych i bocznych. Te najmniejsze wyglądają jak izydia. Cała plecha rzadko też przekracza wielkość 5 cm i zawsze przyczepiona jest do podłoża jasną nasadą. Nie posiada te z na głównych gałązkach brodawek jakie występują na brodaczce kędzierzawej.
 

 
Gatunek objęty częściową ochrona i umieszczony na czerwonej liście ze statusem "V"- narażony na wyginięcie
                                                                                                        Wysoczyzna elbląska. Elbląg

poniedziałek, 28 grudnia 2015

Brodaczka rozpierzchła (Usnea fulvoreagens)   Zielonawo szarawa plecha jest krzaczkowata , lub wisząca i dorasta do około 10 cm . Do podłoża przyrośnięta jest ciemną nie zwężającą się  nasadą. Główne gałązki bez pęknięć na korze i bez izydiów , są gęsto rozgałęzione z licznymi drobnymi gałązkami. Na głównych gałązkach znajdują się brodawkowate soralia, natomiast na bocznych duże nieregularne soralia , pierścieniowate , które obejmują całe gałązki.
    Porost rósł na modrzewiu

                                                                                       Wysoczyzna elbląska . Ogrodniki
Gatunek ściśle chroniony

niedziela, 27 grudnia 2015

Brodaczka kędzierzawa (Usnea subfloridana)
     Brodaczka kędzierzawa tworzy najczęściej krzaczkowatą , dychotomicznie rozgałęzioną plechę umocowaną do podłoża czarną nasadą. Główne gałązki pokryte są licznymi brodawkami. Z tych brodawkowatych soralii wyrastają z czasem gwiazdkowato ułożone izydia. Gałązki boczne długie i  ostro zakończone, nie zwężają się w miejscach zetknięcia z głównymi gałązkami.
   Ta plecha rosła ma gałęziach młodego modrzewia mocno obrośniętego pustułką pęcherzykowatą.


Gatunek ściśle chroniony i umieszczony na czerwonej liście w kategorii "EN"-gatunki wymierające
Wysoczyzna elbląska . Ogrodniki


sobota, 26 grudnia 2015

Para z odrzutu    Obydwa gatunki , mąkla tarniowa i mąklik otrębiasty w 2014 roku straciły status gatunków chronionych. Teraz w parze :) raźniej.  Mąkla tarniowa rzeczywiście jest dość często spotykana. Mąklik otrębiasty porasta przeważnie wyższe partie drzew i częściej można spotkać go leżącego w ściółce , po tym jak oderwał się od podłoża na którym rósł.

                                                                                           Wysoczyzna elbląska
środa, 23 grudnia 2015

Odnożyca opylona (Ramalina pollinaria)
    Porost ten rósł na powalonym jesionie. Plecha tego gatunku jest zmienna, ale zawsze jest płaska , nie dęta. Często z drobnymi gałązkami na brzegach odcinków. Plecha też nie posiada owocników, a jeżeli już to bardzo rzadko.


Wysoczyzna elbląska
              Gatunek ujęty na czerwonej liście porostów ze statusem "V" - narażony na wyginięcie

Pięknoróg największy (Calocera viscosa)    Niewielki jeden owocnik rósł jeszcze w ciemnym młodniku świerkowym.


wtorek, 22 grudnia 2015

Soreniec opylony (Physconia distorta)    Soreniec opylony posiada dość dużą plechę . Te które spotkałem na przewróconym jesionie miały wielkość około 10 cm średnicy. Rosły na wierzchołkowych gałęziach jesionu, wszystkie z owocnikami. Typowa plecha soreńca jest koloru szarego i na obrzeżach odcinków jest mocno oprószona  . Zielony jest tylko wtedy kiedy jest mocno wilgotny.Gatunek ujęty na czerwonej liście porostów z kategorią "E"- gatunek wymierający
                                                                                          Wysoczyzna Elbląska. Jeziorkiponiedziałek, 21 grudnia 2015

Macrotyphula fistulosa var. contorta (Buławka rurkowata odmiana skręcona)    To również znalezisko z poza marginesu okresu występowania . A na dodatek w dość nietypowym miejscu, bo na gałęziach , na wysokości ponad metr od ziemi.Wysoczyzna elblaska
Gatunek ujęty na czerwonej liście grzybów ze statusem "R"- rzadki

niedziela, 20 grudnia 2015

Goździeńczyk pomarszczony (Clavulina rugosa)   Połowa grudnia i + 11 stopni , więc nic dziwnego, że goździeńczyki mają się jeszcze bardzo dobrze, choć to już nie ich pora. W młodniku  świerkowym natrafiłem kilkadziesiąt owocników.                                                                                                           Wysoczyzna Elbląska

wtorek, 8 grudnia 2015

Przylepniczka łuseczkowata (Melanohalea exasperatula)
     Na opadłej gałązce dębowej.                                                                                                                                 Wysoczyzna elbląska. Pagórki

poniedziałek, 7 grudnia 2015

Odnożyca kępkowa (Ramalina fastigiata)
    Na wiekowych topolach , obok odnożycy mączystej i opylonej , kilka kępek odnożycy kępkowej.


Gatunek objęty ścisła ochroną gatunkową i ujęty na czerwonej liście gatunków zagrożonych ze statusem "E"- wymierający
                     Wysoczyzna elbląska . Pagórki