Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

piątek, 30 czerwca 2017

Dzwonek alpejski (Campanula alpina)
   Dzwonek alpejski to roślina wysokogórska spotykana głównie w piętrze turniowym, a owłosienie rośliny wzrasta podobno wraz z wysokością na jakiej rośnie. W Polsce rośnie wyłącznie w Tatrach. Tą roślinę spotkałem na Kopie Kondradzkiej 2000 m npm.

Tatrzański park narodowy

czwartek, 29 czerwca 2017

Goryczka kropkowana (Gentiana punctata )

    Goryczka kropkowana to wysoka i mocno zbudowana roślina typowo górska. W Tatrach rośnie przeważnie w piętrze kosodrzewiny, lub na halach. Rosły w Długim żlebie w Dolinie Kondratowej na murawkach pomiędzy kosodrzewiną.

Gatunek objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową
Tatrzański park narodowy

środa, 28 czerwca 2017

Jaskier alpejski (Ranunculus alpestris )      Wysokogórski jaskier spotykany na piargach i w szczelinach skalnych. Dorasta do 20 cm.

Tatrzański park narodowy. Sucha przełęcz 1950 m npm

Jaskier skalny (Ranunculus oreophilus)
   Jaskier skalny to niska roślina od 10 do 30 cm o liściach odziomkowych małych, ciemnozielonych i okrągłych w zarysie. Liście łodygowe dolne, trójdzielne.  Rośnie na nawapiennych murawach skalnych.


Tatrzański park narodowy.  Stawiański Upłaz

wtorek, 27 czerwca 2017

Jaskier halny (Ranunculus pseudomontanus)
      Jaskier halny , zwany też górskim  to roślina wysokogórska występująca od piętra kosodrzewiny po piętro turniowy. Wysokość do 30 cm i mięsiste , ciemnozielone .                        Tatrzański park  narodowy

Jaskier platanolistny (ranunculus platanifolius)
      Jaskier platanolistny to wysoka do 100 cm roślina z baldachem białych kwiatów. W Tatrach rośnie w zaroślach, traworoślach i obrzeżach lasów.


Tatrzański park narodowy

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Storczyca kulista (Traunsteinera globosa )   Storczyca kulista w Tatrach występuje po piętro kosodrzewiny, najczęściej na słonecznych łąkach, które podczas mojego wypady były deszczowe i bardzo mokre co nie zachęcało do eksploracji. Jedną  roślinę znalazłem przy ścieżce na polanie Olczyskiej.

   

Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową
                                  Tatrzański park narodowy

Storczyk męski nakrapiany (Orchis mascula ssp. signifera)
     Storczyk męski nakrapiany, który występuje głównie na południu , w odróżnieniu od formy typowej tego gatunku w Tatrach rośnie też na otwartych łąkach a nawet ciepłych naskalnych murawach o charakterze kserotermicznym , choć tu kwitnie bardzo krótko.


Tatrzański Park Narodowy

niedziela, 25 czerwca 2017

Kwitnące inaczej
       W Tatrach Listera jajowata i gnieźnik leśny rośnie pospolicie, choć pojedynczo. Listera spotykana jest głownie w półcieniu , na obrzeżu lasu i w zaroślach . Rzadziej w pełnym lesie obok gnieźnika  , który tam rośnie w lasach mieszanych.


Gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis)


Listera jajowata (Listera ovata )

Listera jajowata (Listera ovata )

                              Tatrzański park narodowy

Gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea)      Storczyk ten rośnie na górskich łąkach jak tez  nawapiennych murawach. Spotkać go można do wysokości 1700 mnpm.
Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową

                                   Tatrzański park narodowy

sobota, 24 czerwca 2017

żłobik koralowy (Corallorhiza trifida)      Żłobik koralowy to niska i niepozorna roślina z rodziny storczykowatych. W tatrach spotkałem ją w lesie Doliny strążyckiej i przy Wielkim kopieńcu.
    Na pomorzu mozna ja spotkać w trójmiejskim parku krajobrazowym.
Gatunek objęty ścisła ochrona gatunkową i zamieszczony na czerwonej liście gatunków zagrożonych w grupie roślin narażonych na wyginięcie "VU"
                                                                                         Tatrzański Park Narodowy

Kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii)    Kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii) to gatunek storczyka związany z półcienistymi lasami lub obrzeżami lasów przy łąkach. Bezpośrednio na otwartych łąkach raczej nie jest spotykany. Ta roślina rosła wzdłuż potoku płynącego przez las.


Gatunek objęty ścisła ochroną gatunkową i umieszczony na czerwonej liście roślin  zagrożonych  w grupie gatunków narażonych na wyginięcie "VU"
                                                                         Tatrzański Park Narodowy 

piątek, 23 czerwca 2017

Kukułka plamista ( Dactylorhiza maculata)
       Kukułka plamista lubi gleby bogate w wapń , ale spotykane jest i na torfowiskach. Tą spotkałem w zadrzewieniu na Nosalu .
   
Kukułka plamista ( Dactylorhiza maculata)

Kukułka plamista ( Dactylorhiza maculata)
Na łąkach kwitły jeszcze kukułki szerokolistne
kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)

                         Tatrzański park narodowy

Ozorka zielona (Dactylorhiza viridis)
       Storczyk ten spotykany jest głównie w górach. Tam rośnie na łąkach i  zaroślach . Ja spotykałem go bardzo często na szlakach wzdłuż drogi od piętra reglowego w lasach i na łąkach , jak też w piętrze  kosodrzewiny przy skałach.


Gatunek objęty ścisła ochrona gatunkową i zamieszczony na czerwonej liście gatunków zagrożonych  w grupie roślin narażonych na wyginięcie "VU"
                                                                                  Tatrzański Park Narodowy


środa, 21 czerwca 2017

Dwulistnik muszy (Ophrys insectifera)      Tego storczyka szukałem już dwa lata temu w Pieninach i w Tatrach w zeszłym roku. Tym razem za cel poszukiwania tej rośliny wybrałem bardzo ładną i bogatą florystycznie górę reglowa Nosal. Znalazłem jedną kwitnącą roślinę o wysokości około 15 cm. Zapewne jest ich tam więcej ale naskalna murawa jest zbyt mocno pochylona przez co niebezpieczna do eksploracji .  Historie o spadających z urwiska poszukiwaczach- botanikach , działa na wyobraźnię.

Roślina objęta ścisłą ochrona gatunkową i ujęta na czerwonej liście gatunków zagrożonych z kategorią "VU"- narażony na wyginięcie
                                                                                                                                         Tatrzański Park Narodowy. Nosal


wtorek, 20 czerwca 2017

Kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata)      Kukułka krwista w odróżnieniu od innych kukułek rosnących na niżu w zagłębieniach łąk , najczęściej spotykana jest na mokrych, podtorfionych łąkach . Najczęściej są to eutroficzne łąki ostrożeniowe Cirsietum rivularis i łąki wilgotne Calthion palustris z ostrożniem błotnym .


kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata)


ostrożeń błotny (cirsium palustre)

ostrożeń błotny (cirsium palustre)

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Zmrocznik przytuliak (Hyles gallii)
      To rzadko spotykany motyl z rodziny zawisakowatych  (Sphingidae). Spotkać go można na śródleśnych , nasłonecznionych łąkach. Rozpiętość skrzydeł tego ciężkiego motyla to 70 mm.


Żabi Róg

Wyka
     Na piaszczystych łąkach , a głównie nasypach przydrożnych dominuje teraz kolor fioletowy. To kwitnie wyka ptasia.

Wyka ptasia (Vicia cracca )                                                   Wyka ptasia (Vicia cracca )Po kwiatach na wyce drobnokwiatowej już prawie nie ma śladu, ale nawet jak kwitła, to kwiaty były niemal nie zauważalne.
Wyka drobnokwiatowa (Vicia hirsuta)


niedziela, 18 czerwca 2017

Mak wątpliwy (Papaver dubium)     Roślina ruderalna. Jest nieco większy od maku polnego, ma większe kwiaty o bledszych płatkach.  Jak inne maki , rośnie na glebach piaszczystych. Ta rosła na poboczy leśnej drogi.


                                                                                      Kretowiny

Siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre)       Gdzie wilgotno i choć trochę gleby torfowej , można wypatrzyć tą roślinę. Najczęściej rośnie na torfowiskach przejściowych i niskich.

                      Żabi Róg. Torfowisko przejściowe

sobota, 17 czerwca 2017

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)

     Z torfowiska przejściowego na pływających poduchach torfowca. W porównaniu z dotychczas spotykanymi rosiczkami z innych stanowisk , te były naprawdę duże , bo miały około 15 cm. Dotychczas spotykane miały zaledwie 2- 3 centymetrowe liście.  Rosiczki najefektowniej wyglądają w porannym świetle.


Żabi Róg

Łoczyga pospolita (Lapsana communis)      Roślina spotykana najczęściej przy leśnych drogach. Ale można spotkać w różnych innych zbiorowiskach leśnych. Jest pospolita , choć może być mylona z innymi podobnymi roślinami , jak jastrzębiec, pępawa, sałatnik


wtorek, 13 czerwca 2017

Bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris)


 
    Gatunek charakterystyczny dla torfowisk przejściowych. Rosła na pływających torfowych poduchach w miejscu mocno nasłonecznionym na torfowisku przejściowym.Gatunek objęty ochroną ścisłą i umieszczony na czerwonej liście roślin z kategorią "VU- narażony na wyginięcie
                            Żabi Róg

Piestrzyca zwyczajna (Helvella acetabulum)    Rośnie wiosną w lasach mieszanych na glebach wapiennych.  Średnica około 5 cm

Wysoczyzna Elbląska. Las Bażantarnia

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Rzepicha ziemnowodna (Rorippa amphibia)    Gatunek charakterystyczny dla szuwarów trzcinowych. Rośnie na brzegach wód stojących jak też bezpośrednio w wodzie. Posiada bardzo zmienne liście od silnie porozcinanych na dole łodygi do całobrzegich na szczycie łodygi.


Wysoczyzna Elbląska. Piastowo

Jastrun właściwy (Leucanthemum vulgare)
     Gatunek charakterystyczny dla żyznych łąk świeżych. Spotkać można go między innymi na obrzeżach lasów i suchych łąkach.


                                                                                Kretowiny

niedziela, 11 czerwca 2017

sobota, 10 czerwca 2017