Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

wtorek, 31 grudnia 2019

Komosa strzałkowata (Chenopodium bonus-henricus )

    Poza górskimi łąkami , komosa ta rośnie również na niżu, przeważnie na stanowiskach ruderalnych.
                                                        Słowacja. Wielka Fatra, Czerwiec 2019

poniedziałek, 30 grudnia 2019

Szelężnik mniejszy (Rhinanthus minor)
         Szelężnik mniejszy w Polsce występuje na terenie całego kraju, w miejscach nasłonecznionych . Jako półpasożyt szelężnik wrasta w korzenie innych roślin i pobierajac z nich substancje odżywcze , osłabia je .                                   Słowacja. Wiela Fatra. Czerwiec 2019 

Zanokcica zielona (Asplenium viride)
                Rośnie w szczelinach wilgotnych i zacienionych skał.                  Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019 

niedziela, 29 grudnia 2019

Posłonek rozesłany (Helianthemum nummularium)
    W Polsce wyróżnia się trzy podgatunki tej rośliny z czego jeden spotykany jest na terenie całego kraju , pozostałe dwa , tylko w Tatrach.

                         Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019

Pępawa błotna (Crepis paludosa )
     W miejscach wilgotnych od nizin bo góry.

                     Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019

sobota, 28 grudnia 2019

Ślaz drobnokwiatowy (Malva pusilla)
    Gatunek rośliny z rodziny ślazowatych. W Polsce miejscami pospolita. Spotkać ją można w miejscach ruderalnych, przydrożach , na glebach żyznych. Na Słowacji jest rośliną rzadko spotykaną.
                        Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019 

piątek, 27 grudnia 2019

Zawilec narcyzowy (Anemone narcissiflora)
    Tą roślinę spotkać można na łąkach najwyższych partii gór. Powyżej kosówki , na murawach i na skałach.  W Polsce tylko w górach. W Słowacji jest równie rzadki.                                                     Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019

czwartek, 26 grudnia 2019

Świerzbnica karpacka (Knautia kitaibelii)
    Świerzbnica karpacka to endemit karpat zachodnich. W Polsce tylko Tatrach . Na Słowacji częściej spotykana.                      Słowacja.Wielka Fatra. Czerwiec 2019 

środa, 25 grudnia 2019

Ukwap dwupienny (Antennaria dioica)
       Ukwap dwupienny występuje przeważnie w górach, gdzie rośnie na podłożu wapiennym. Poza tym na terenie całego kraju na rozproszonych stanowiskach suchych i nasłonecznionych.

                                 Słowacja .Wielka Fatra. Czerwiec 2019 

wtorek, 24 grudnia 2019

Zarzyczka górska (Cortusa matthioli)
   Zarzyczka górska to górska roślina związana ze środowikiem wodnym takimi jak źródliska , potoki górskie i wilgotne skały. Na Slowacji jest objęta ścisłą ochrona gatunkową . W polsce od 2014 jest gatunkiem częściowo chronionym.                               Słowacja, Wielka Fatra, Czerwiec 2019 

poniedziałek, 23 grudnia 2019

niedziela, 22 grudnia 2019

sobota, 21 grudnia 2019

Skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata)
     Rośnie w gorach, na podłużu wapiennym, na skałach i upłazach.  W Polsce spotykana w Tatrach i Pieninach. Poza tym , bardzo rzadko.


                       Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019 

piątek, 20 grudnia 2019

Wieczornik śnieżny (Hesperis nivea )    Wieczornik śnieżny to gatunek skrajnie rzadki na terenie Polski, gdzie można spotkać go jedynie w Bieszczadach zachodnich. Na czerwonej liście gatunków roślin ma status EN.  U naszych południowych sąsiadów uznawany jest on za podgatunek wieczornika damskiego Hesperis matronalis subsp. nivea. Na Słowacji jest gatunkiem pospolitym rosnacym w ziołoroślach na przydrożach leśnych , wzdłuż potoków.                                         Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019 

czwartek, 19 grudnia 2019

Przeplatka atalia (Melitaea athalia)
    Gąsienica motyla  z rodziny rusałkowatych. W Polsce występujący na całym obszarze i w różnych środowiskach, choć nie jest zbyt pospolity.   Gąsienice żerują najczęściej na babce lancetowatej i na pszeńcach.
                             Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019

środa, 18 grudnia 2019

Możylinek mchowaty (Moehringia muscosa)

     Rośnie w górskich lasach i w zacienionych skałach, tworząc często gęste darnie.                                Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019 

wtorek, 17 grudnia 2019

Sparceta siewna (Onobrychis viciifolia)   
     Na Słowacji często spotykana na górskich łąkach na wapieniu. W Polsce na suchych murawach i przydrożach , ale raczej uciekinier z upraw.


                                 Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019 

poniedziałek, 16 grudnia 2019

Szałwia łąkowa (Salvia pratensis)
      Roślina ciepłolubna. Na niżu rośnie na suchych murawach i na przydrożach. W górach na niżej położonych łąkach  o podłożu wapiennym.                                                                    Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019

niedziela, 15 grudnia 2019

Szałwia okręgowa (Salvia verticillata)     Roślina z rodziny jasnotowatych. Rośnie na suchym podłożu. W górach w żwirowiskach i na wapieniu .  Na niżu rzadko spotykana.


                                                   Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019


sobota, 14 grudnia 2019

Trędownik omszony (Scrophularia scopolii)       Trędownik omszony w Polsce spotykany jest w górach i na pogórzach.  Najłatwiej rozpoznać go po omszonej łodydze i jasnozielonych liściach .

              Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019

piątek, 13 grudnia 2019

Traganek jasny (Astragalus australis)
      Wysokogórska roślina rosnąca na upłazach i na półkach skalnych , wyłącznie na wapieniu. Charakterystyczne dla gatunku są fioletowo zabarwione szczyty łódeczki.
   W Słowackiej Wielkiej Fatrze rosła na wapiennych skałach rezerwatu Biała skała.
Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019 

czwartek, 12 grudnia 2019

Zaraza żółta (Orobanche flava)
       Zaraza zółtawa to jedna z najczęściej spotykanych roślin tego rodzaju na terenie naszego kraju  . Rośnie blisko potoków, na żwirowiskach, przy drogach. Pasożytuje przeważnie na lepiężnikach.
   W Słowacji jest gatunkiem chronionym, podobnie jak w Polsce.


                  Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019

środa, 11 grudnia 2019

Niedźwiedziówka babkówka (Parasemia plantaginis)
    Motyl z rodziny mrocznicowatych i podrodziny niedźwiedziówkowatych. W Polsce częściej spotykany w górach.
                                   Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019

wtorek, 10 grudnia 2019

Niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne)
     Motyl z rodziny paziowatych spotykany głównie w górach. Gąsienice żerują na wczesnowiosennych kokoryczach.  Poza górami jeszcze go nie spotkałem.


Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019


poniedziałek, 9 grudnia 2019

Szarotka alpejska (Leontopodium alpinum)
    Szarotka alpejska rośnie w najwyższych partiach gór, często w miejscach tródnodostępnych, między skalami. Roślina wapieniolubna. W Polsce rośnie tylko w Tatrach.
   Na słowackiej Wielkiej Fatrze rosła w rezerwacie Białe skały , który tworzą wapienie.

 

Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019

niedziela, 8 grudnia 2019

Przytulia nierównolistna (Galium anisophyllon)
    Wysokogórska drobna (rzadko przekracza 15 cm wysokości) roślina rosnąca na wapieniu, w szczelinach skalnych i na upłazach. W Polsce rosnie w paśmie Karpat.


Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019

sobota, 7 grudnia 2019

Storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata)
   Storczyk drobnokwiatowy rosnie przeważnie na podgórskich łąkach , lub rzadziej na niżowych murawach kserotermicznych .  Wyróżnia się dwa podgatunki , Orchis ustulata ssp. ustulata (storczyk drobnokwiatowy typowy) kwitnący od maja do połowy czerwca i rzadszy Orchis ustulata ssp. aestivalis (storczyk drobnokwiatowy późny) kwitnący od drugiej połowy czerwca i w lipcu. Oba podgatunki w najnowszych ujęciach taksonomicznych z roku 2016 podniosły swoje rangi zagrożenia na czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem.
   W słowacji są równie zagrożone . Spotkany na podgórskiej łące w połowie czerwca, więc cieżko stwierdzić podgatunek.                               Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019

piątek, 6 grudnia 2019

Kosternik palemon (Carterocephalus palaemon)
    Motyl z rodziny powszelakowatych. W południowej i zachodniej Polsce jest pospolitszy niż w innych regionach.


Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019

czwartek, 5 grudnia 2019

Osadnik petropolitana (Lasiommata petropolitana)
         Osadnik petropolitana to motyl z rodziny rusałkowatych. W Polsce można spotkać go w górach.  Roślinami żywicielskimi są różne wiechlinowate.


   
Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019

środa, 4 grudnia 2019

Pszonak jastrzębcolistny (Erysimum hieracifolium )
      Pszonak jastrzębcolistny to roślina dorastajaca do 80 cm wysokości. W Polsce spotykany jest rzadko , w dolinach dużych rzek . W Wielkiej Fatrze na Słowacji spotkałem ją w pobliżu Suchej doliny, gdzie rosła w ziołoroślach przy potoku Revuca.                                Słowacja. Wielka Fatra .Czerwiec 2019

poniedziałek, 2 grudnia 2019

Nawrot lekarski (Lithospermum officinale)

     Nawrot lekarski w odróżnieniu od nawrota polnego , jesst bardziej rozgałęziony, wyższy i posiada liczniejsze unerwienia na liściach. Jest rośliną wapieniolubną więc często można spotkać ją w górach.


Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019

niedziela, 1 grudnia 2019

Oset łopianowaty (Carduus personata )
      Roślina spotykana najczęściej w górach. Rośnie w ziołoroślach i przy potokach. W Polsce w Karpatach i Sudetach .

                                                                         Słowacja. Wielka Fatra. Czerwiec 2019