Wysoczyzna Elbląska. Rzadkie i chronione

sobota, 18 marca 2023

Collema flaccidum (Galaretnica sztywna)

 

   Galaretnica sztywna , to bardzo rzadki porost notowany na niżu. Na Wysoczyźnie Elbląskiej rośnie na głazach zalewanych potokiem Kumielą.               Gatunek umieszczony na czerwonej liście porostów ze statusem EN- gatunek wymierający
                                      Wysoczyzna Elbląska. Las Bażantarnia Brak komentarzy:

Prześlij komentarz